Nieuws

Carla Schönknecht spreekt op de ledenraad

17-01-2019

Woensdagavond 16 januari was het ledenraadsvergadering van Poldernatuur Zeeland. Na de opening van de voorzitter @rinusweisteind was het belangrijkste agendapunt de begroting 2019 van onze nieuwe penningmeester Marja Osté.  Als gastspreker blikte de gedeputeerde Carla Schönknecht terug op de jaren lange samenwerking en keek ze vooruit naar de toekomst van het natuurbeheer en de agrarische sector in Zeeland. Na een open discussie / brainstorm over de invulling van de diverse beleidstaken, was er vanuit Poldernatuur Zeeland een kleine herinnering aan de jaren met altijd een constructieve en positieve relatie. Ook Wilma Maljaars die binnen de provincie een ander functie krijgt kreeg een herinnering aan haar uitgebreide inzet voor de natuur in Zeeland.