Nieuws

Certificaat verlengt

15-10-2018

Om voor ANLb-subsidie in aanmerking te komen, moet het collectief een certificaat agrarisch natuurbeheer bezitten. Dit is een verklaring afgegeven door de onafhankelijke stichting certificering SNL dat het collectief voldoet aan de kwaliteitseisen. Om deze kwaliteitseisen te halen is een handboek opgesteld. In 2015 is het eerste certificaat afgegeven op basis van een in- en externe audit. Najaar 2018 was er volgende ‘reguliere’ audit. Wij zijn als collectief best trots te mogen melden dat de externe auditor geen tekortkomingen heeft geconstateerd en dat wij een nieuw certificaat hebben mogen ontvangen. Dat betekend toch dat Poldernatuur Zeeland alles goed op orde heeft. 

Het kwaliteitshandboek moet voldoen aan een Programma van Eisen. Ook de activiteiten van o.a. de ANV’s en derden zijn beschreven in dit Kwaliteitshandboek. Het handboek moet elk jaar up-to-date gehouden en verbeterd worden.