Intro

Poldernatuur Zeeland wil leefruimte behouden en creeëren voor dieren en planten die thuis horen in het agrarische buitengebied. Dit doen wij omdat we de afname van deze verschillende soorten willen stoppen en uiteindelijk moeten de aantallen weer toenemen. Hiervoor worden akkerranden aangelegd. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor botanisch graslandbeheer (incl. dijken), weidevogelbeheer en beheercontracten voor landschapselementen (o.a. poel, knotbomen, struweel en houtwallen).

 

Poldernatuur Zeeland sluit beheercontracten af met agrariërs voor aanleg en beheer van akkerranden, het beheer van graslanden en landschapselementen. Dit doen we binnen het ANLb (het landelijk subsidiestelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer). Dit stelsel is sinds 1 januari 2016 van kracht, met als doel het agrarisch natuur- en landschapsbeheer effectief (qua natuurkwaliteit) en efficiënt (financieel gezien) uit te voeren.

 

Poldernatuur Zeeland is ontstaan uit de samenwerking van de 9 agrarische natuur verenigingen (ANV's) in Zeeland. Poldernatuur Zeeland is een coöperatieve vereniging van agrarische grondbezitters die meedoen aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb). Het bestuur van Poldernatuur Zeeland wordt gevormd door afgevaardigden van de 9 ANV’s. Poldernatuur Zeeland is een gecertificeerde organisatie. Om dit certificaat te behalen is een kwaliteitshandboek opgesteld volgens een landelijk opgesteld Programma van Eisen. Dit certificaat is afgegeven door de Stichting Certificering SNL.

Laatste nieuws

Provincie Zeeland keurt aanvraag Poldernatuur goed

25-11-2019

19 november heeft de Provincie Zeeland de aanvraag van Poldernatuur Zeeland goedgekeurd. Dankzij deze beschikking kan Poldernatuur Zeeland weer extra ANLb beheerovereenkomsten afsluiten! lees verder ...

In Zeeuws Vlaanderen is de grens aangepast

29-06-2019

In Zeeuws Vlaanderen is de grens aangepast, Nee het is niet overgegaan naar België, maar de ANV Bloeiend West Zeeuws Vlaanderen en ANV Groene Oogst hebben onderling bepaald dat het handiger was de grens te verleggen. lees verder ...

inteken ronden voor beheer pakketten in 2020

28-06-2019

In juni wordt traditioneel de nieuwe beheer pakketten voor 2020 ingetekend. De inteken ronden zijn bij Alle ANV’s nu in volle gang en bijna afgerond. Eind volgende week wordt de tussen stand opgemaakt en bij de provincie gepresenteerd. Komende week worden de laatste randen en beheer eenheden ingetekend. Wilt u nog mee doen, dan moet u dus heel snel zijn. lees verder ...

Inteken ronden 2019 van start

11-06-2019

Deze maand worden bij elke ANV in Zeeland weer inteken rondes gehouden. Aflopende SNL contracten kunnen dan overgezet worden naar ANLD bij het collectief. Ook aanpassen en uitbreiden is mogelijk ook nieuwe deelnemers zijn welkom Op de website zijn alle opengestelde en geüpdatet pakketten te vinden. Als u een passend pakket heeft bij u bedrijfssituatie en u voldoet aan de in het pakket beschreven voorwaarden dan kun u zich aanmelden bij de plaatselijk ANV   Om mee te kunnen doen moet u wel in een door de provincie begrenst gebied liggen dat kunt u onder het kopje beheer pakketten ook allemaal terug vinden. Dus wilt u nog mee doen, meld u dan Nu aan bij de lokale ANV! lees verder ...