Intro

Poldernatuur Zeeland wil leefruimte behouden en creeëren voor dieren en planten die thuis horen in het agrarische buitengebied. Dit doen wij omdat we de afname van deze verschillende soorten willen stoppen en uiteindelijk moeten de aantallen weer toenemen. Hiervoor worden akkerranden aangelegd. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor botanisch graslandbeheer (incl. dijken), weidevogelbeheer en beheercontracten voor landschapselementen (o.a. poel, knotbomen, struweel en houtwallen).

 

Poldernatuur Zeeland sluit beheercontracten af met agrariërs voor aanleg en beheer van akkerranden, het beheer van graslanden en landschapselementen. Dit doen we binnen het ANLb (het landelijk subsidiestelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer). Dit stelsel is sinds 1 januari 2016 van kracht, met als doel het agrarisch natuur- en landschapsbeheer effectief (qua natuurkwaliteit) en efficiënt (financieel gezien) uit te voeren.

 

Poldernatuur Zeeland is ontstaan uit de samenwerking van de 9 agrarische natuur verenigingen (ANV's) in Zeeland. Poldernatuur Zeeland is een coöperatieve vereniging van agrarische grondbezitters die meedoen aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb). Het bestuur van Poldernatuur Zeeland wordt gevormd door afgevaardigden van de 9 ANV’s. Poldernatuur Zeeland is een gecertificeerde organisatie. Om dit certificaat te behalen is een kwaliteitshandboek opgesteld volgens een landelijk opgesteld Programma van Eisen. Dit certificaat is afgegeven door de Stichting Certificering SNL.

Laatste nieuws

Bestuursvergadering

01-04-2019

Afgelopen donderdag 28 maart heeft het bestuur van poldernatuur vergaderd. Op de agenda; onder andere de monitoring, inrichting van de tel app en de nieuwe pakketten voor de natte dooradering. binnenkort volgt meer informatie. lees verder ...

Informatie en Kennis bijeenkomst Agrarisch Natuurbeheer

20-02-2019

PolderNatuur Zeeland organiseert een tweetal Informatie en Kennis bijeenkomst. 7 maart In Terneuzen en 14 maart in Colijnsplaat. Op deze bijeenkomsten willen we met beheerders en toekomstige beheerders in gesprek. lees verder ...

Nieuwe pakketten

13-02-2019

De Commissie pakketten van PolderNatuur Zeeland is druk bezig met het maken van beheer pakketten voor de natte dooradering. Het gaat hier dan voornamelijk om de boomkikker, rugstreeppad en de kamsalamander. Komende inteken ronden wordt dit Leefgebied ook opengesteld. lees verder ...

Carla Schönknecht spreekt op de ledenraad

17-01-2019

16 januari ledenraadsvergadering van Poldernatuur Zeeland. Met naast de begroting van onze nieuwe penningmeester Marja Osté, als gastspreker de gedeputeerde Carla Schönknecht. lees verder ...