Intro

Poldernatuur Zeeland wil leefruimte behouden en creeëren voor dieren en planten die thuis horen in het agrarische buitengebied. Dit doen wij omdat we de afname van deze verschillende soorten willen stoppen en uiteindelijk moeten de aantallen weer toenemen. Hiervoor worden akkerranden aangelegd. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor botanisch graslandbeheer (incl. dijken), weidevogelbeheer en beheercontracten voor landschapselementen (o.a. poel, knotbomen, struweel en houtwallen).

 

Poldernatuur Zeeland sluit beheercontracten af met agrariërs voor aanleg en beheer van akkerranden, het beheer van graslanden en landschapselementen. Dit doen we binnen het ANLb (het landelijk subsidiestelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer). Dit stelsel is sinds 1 januari 2016 van kracht, met als doel het agrarisch natuur- en landschapsbeheer effectief (qua natuurkwaliteit) en efficiënt (financieel gezien) uit te voeren.

 

Poldernatuur Zeeland is ontstaan uit de samenwerking van de 9 agrarische natuur verenigingen (ANV's) in Zeeland. Poldernatuur Zeeland is een coöperatieve vereniging van agrarische grondbezitters die meedoen aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb). Het bestuur van Poldernatuur Zeeland wordt gevormd door afgevaardigden van de 9 ANV’s. Poldernatuur Zeeland is een gecertificeerde organisatie. Om dit certificaat te behalen is een kwaliteitshandboek opgesteld volgens een landelijk opgesteld Programma van Eisen. Dit certificaat is afgegeven door de Stichting Certificering SNL.

Laatste nieuws

Inteken ronden 2019 van start

11-06-2019

Deze maand worden bij elke ANV in Zeeland weer inteken rondes gehouden. Aflopende SNL contracten kunnen dan overgezet worden naar ANLD bij het collectief. Ook aanpassen en uitbreiden is mogelijk ook nieuwe deelnemers zijn welkom Op de website zijn alle opengestelde en geüpdatet pakketten te vinden. Als u een passend pakket heeft bij u bedrijfssituatie en u voldoet aan de in het pakket beschreven voorwaarden dan kun u zich aanmelden bij de plaatselijk ANV   Om mee te kunnen doen moet u wel in een door de provincie begrenst gebied liggen dat kunt u onder het kopje beheer pakketten ook allemaal terug vinden. Dus wilt u nog mee doen, meld u dan Nu aan bij de lokale ANV! lees verder ...

vogel les

07-05-2019

‘vogelles’ door Peter Boelée van Vogelwerkgroep De Bevelanden. • Wanneer: Donderdag 9 mei 2019 • Tijd: 19.30 uur • Waar: Trekkermuseum, Koedijk 2, ’s-Gravenpolder • Wie: Deelnemers ANV en MC en vrijwilligers van vogelwerkgroepen, WBE’s op De Bevelanden lees verder ...

Tel-cafe

01-05-2019

Eerste tel-café nieuwe stijl was succes. Veel belangstelling van deelnemers, vrijwilligers en mensen van de WBE. uitleg over de tel-wijzen en de nieuwe app. Deelnemers kunnen zelf de waarnemingen invoeren 3 mei is volgende tel-café bij de ANV Goes. lees verder ...

beheermonitoring 2019

25-04-2019

Gisteravond was de succes volle starbijeenkomst binnen Poldernatuur voor de uitvoering van de beheermonitoring 2019 (bedoeld voor de coördinatoren) met de introductie van de nieuwe tel app. Maandag 29 April trapt Milieucoöperatie Zak van Zuid-Beveland af met de eerste deelnemers bijeenkomst. Ook vrijwilligers en mensen van de WBE’s zijn van harte uitgenodigd. lees verder ...